אבישי פרחיה

אבישי פרחיה הוא מנהל המועדון

"כל השגת מטרה מתחילה בצד אחד קטן"

אבישי פרחיה הוא מנהל המועדון

הסשנים הקרובים של אבישי

אין שיעורים זמינים

רוצים להישאר בלופ?

Buy sessions Book sessions