שבת 31-07
ראשון 01-08
שני 02-08
שלישי 03-08
רביעי 04-08
חמישי 05-08
שישי 06-08

09:00

יסמין

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

10:30

אירה

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

08:00

דניאל

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

18:15

גלי

1Rebel - TLV

Easy Reshape

19:15

אירה

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

20:15

אירה

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

08:00

דניאל

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

09:30

דניאל

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

20:15

יסמין

1Rebel - TLV

Easy Reshape

07:30

איימי

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

09:00

גלי

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

12:30

דניאל

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

17:15

יסמין

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

18:15

איימי

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

19:15

גלי

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

08:00

גלי

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

09:00

גלי

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

18:15

דניאל

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

19:15

אירה

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

20:15

אירה

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

08:00

איימי

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

09:00

יסמין

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

12:30

איימי

1Rebel - TLV

Easy Reshape

17:15

גלי

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

18:15

אירה

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

19:15

דניאל

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

09:00

יסמין

1Rebel - TLV

Upper Body + ABS - Reshape

10:30

תאיר

1Rebel - TLV

Full Body + ABS - Reshape

45 דקות שיפציצו את החושים שלכם.
מנה ראשונה: עבודה בקצב מסחרר על ההליכונים. מנה עיקרית: אימוני
משקולות סוחטי זיעה והכל יחד מתפוצץ לחגיגת אנדורפינים אחת גדולה.

12:30

אירה

1Rebel - TLV

Lower Body + ABS - Reshape

Buy sessions Book sessions